SKOLŲ PREVENCIJA, JŲ IŠIEŠKOJIMO PRIEMONĖS

Bendrovėje nuolat atliekamas prevencinis darbas su skolininkais,   siekiant abipusiškai(abiems pusėms) geriausio rezultato ir naudojami visi įmanomi būdai skolai išieškoti. Ieškotinos skolos laikotarpis, priklausomai nuo priskaitymų dydžio, gali siekti nuo 3 iki 6 mėnesių. Skolas bendrovė išieško trimis pagrindiniais etapais:

   1.Ikiteisminis skolos ieškojimas. Skolininkams sistemingai teikiami raštiški įspėjimai, raginama apmokėti susidariusius įsiskolinimus geranoriškai, išaiškinamos visos neigiamos pasekmės, kurios neišvengiamai atsiranda vykdant skolos išieškojimą teismo keliu. Kai kuriais atvejais su skolininkais pasirašomi tarpusavyje suderinti skolų grąžinimo grafikai, vykdoma jų laikymosi kontrolė.

   2.Teisminis skolos išieškojimas. Jeigu skolininkas nepasinaudoja jam suteiktomis galimybėmis apmokėti savo skolą be teisminio bylinėjimosi ir atitinkamai papildomų išlaidų – antrasis etapas yra medžiagos ruošimas ieškinio iškėlimui teisme, kur paprastai priteisiamos visos ieškomos skolos už komunalines paslaugas. Tai ilgiau trunkantis etapas, nes dažnai problemiškų skolininkų faktiška gyvenamoji vieta nežinoma, jiems neįteikiami procesiniai dokumentai, teisminis skolos išieškojimas užsitęsia. Skolos priteisimas yra efektyvi priemonė, įpareigojanti skolininką rimtai susirūpinti turima skola. Šį etapą skolininkui dar paliekamas pasirinkimas geranoriškai apmokėti priteistą sumą bei teismo išlaidas arba laukti antstolių vizito.

   3. Antstolinis priteistos skolos išieškojimas. Tai labai brangiai kainuojantis skolininkui jo skolos išieškojimo būdas, tačiau bendrovei – tai vienintelis kelias susigrąžinti patirtas išlaidas, atgauti gyventojui priskaičiuotus ir jo nesumokėtus mokesčius už suteiktas paslaugas arba pripažinti skolą neišieškoma. Šis priverstinis skolos išieškojimas per antstolių kontoras vykdomas tik pačiu kraštutiniu atveju, kai jau visos pirmiau išvardintos priemonės būna išsemtos, neveiksmingos ir neefektyvios.

Skolų administravimo schema:

Teisine informacija

Susisiekite Tel. 8 667 37 365
Parašykite info@alytausbu.lt
Mūsų adresas Vingio g. 5, 63221 Alytus